Ny gymnasieskola

Idag har Jan Björklund presenterat förslaget till ny gymnasieskola. Problemen har varit stora med den nuvarande gymnasiskolan. Inte minst att så många hoppar av.
En av de viktigare förändringarns som jag ser är att de yrkesinriktade gymnasieprogrammen ska bli just yrkesinriktade. Där utökas tiden för yrkesämnen från dagens 1350 poäng till 1600 gymnasiepoäng och gymnasial lärlingsutbildning införs som alternativ väg på dessa program.
Dagens kärnämnen ersätts med gymnasiegemensamma ämnen, som kan variera i omfattning mellan de olika programmen. Historia blir ett nytt gymnasiegemensamt ämne. Samtidigt införs möjlighet att välja lärlingsutbildning.
Det betyder att den studietrötte 16 åringen till stor del kan välja bort teoretiska ämnen och inrikta sig på yrkesutbildning.
Mot detta opponerar socialdemokraterna med kraft. Ingen ska kunna välja bort!!!!!
Ska bli intressant att i valrörelsen få diskutera alliansens gymnasieskola där den som vill ska få en bra yrkesutbildning och kunna välja bort att skaffa sig högskolekompetens under gymnasieåren som då ställs mot sossarna där alla ska bli akademiker.