SCB och sjukskrivning

SCB har visat att risken att bli sjukskriven oekar foer den som har en naera anhoerig som varit sjukskriven. Det skulle kunna bero paa det biologiska arvet spekulerar SCB i men snarare kan man misstaenka det social arvet. Det staemmer ocksaa med erfarenheten fraan det foersoek som gjordes daer man i vissa omraaden kunde sjukskriva sig utan laekarintyg i tvaa veckor istaellet foer en. Det ledde foerstaass till att en vanlig foerkylning som tidigare tog en vecka att gaa oever ploetsligt i snitt kraevde tvaa. Foersoekt avslutades daerfoer daa stigande sjuktal inte var en oenskad effekt. Det intressanta var att inte bara i de omraaden daer det var tillaatet att vara hemma i tvaa veckor utan intyg som sjukskrivningarna blev laengre utan aeven i angaensande omraaden.

Att sjukskrivningar varierar beroende paa slaektskap eller var i landet man bor aer ett tydligt tecken paa en daaligt fungerande foersaekring. Mycket tyder paa att vi med de foeraendrade regler som nu kommit aer paa vaeg att faa ett stabilt system. Saa laengen sjukdomspanoramat inte aendras ska heller antalet eller laengden paa sjukskrivningarna aendras.

Bloggandes fraan Key West daer allt aer bra fraansett avsaknad av tre mycket viktiga bokstaever.