Klok redaktör

Ser i det förnämliga dagbladet HT att den alltid lika välövervägde och insiktsfulle redaktör Fredrik Jarl har kommit fram till en klok slutsats angående söndagens kryssande.

Ska nog börja prenumerera på den tidningen.