Döda Lill Kalle

Lill Kalle visste nog inte att han hette Lill Kalle när han som älgkalv under veckan kom bort från sin mor. Förirrade sig till en tungt trafikerad väg. En närboende försökte mota bort honom men misslyckades. Ingen mamma dök heller upp så den närboende ringde polisens sambandscentral. Fick där veta att han hade två alternativ. Om Du har jaktlicens kan Du avliva Kalle. Ring annars till älgparken i Mo så tar de hand om honom. Då jaktlicens saknades ringdes till Mo, där för övrigt redan älgparet Viktoria och Daniel med avkomma bor, som hämtade Lill Kalle.
Där kunde historien ha slutat om det inte varit för den övernitiske åklagaren. För övrigt samma åklagare som härförleden tänkte åtala barnmorskor som förskrev p piller till 14 åringar för medhjälp till våldtäkt. Han såg det allvarliga brott som hade begåtts av Älgparken i Mo. Beslöt att högt prioritera detta genom att skicka två poliskonstaplar till Mo för att avliva Lill Kalle. Som tur var hade Lill Kalle varskotts och höll sig därför tillsammans med Viktoria, Daniel och deras kalv undan för den av åklagaren utskickade dödspatrullen.
Jag kan tänka mig att historien om Lill Kalle inte hjälper justitieminister Ask när hon inför finansdepartementets budgetavdelning ska argumentera för att såväl åklagare som poliser behöver förstärkta resurser.