Fler korrekta sjukskrivningar

Efter att svenska läkare fått ett hjälpmedel att föreslå rätt längd på sjukskrivningar i sina intyg minskar antalet sjukskrivningsdagar. Tidigare har det funnits uppseendeväckande skillnader mellan hur lång sjukskrivning en viss diagnos renderar. Ju längre norrut desto längre sjukskrivning. Dessutom minskar skillnaden mellan könen.
Det ser ut som att kvinnor tidigare inte fått behandling utan istället blivit sjukskrivna. Med tydligare regler för hur sjukskrivning ska användas har kanske kvinnor fått rätt behandling istället för onödig sjukskrivning.