Beröm

Beröm av hur regeringen hanterat SAAB från flera. Dock ej från Mona Sahlin som tyckte att staten redan i november borde ha förstatligat företaget.
Skattebetalarna kan vara glada över att hennes inflytande över svensk politik är och ser ut att fortsatt vara något begränsat.