Två goda nyheter

Måndag sista arbetsveckan före fem veckors semester. Två intressanta nyheter hamnar på mitt skrivbord.
Dels är det SKL som kommer med sin rapport " Utvecklingen i svensk hälso- och sjukvård". Intressant betrakelse om hur sjukvårdens resultat förbättras år från år. Fler liv räddas och allt fler kan leva länge trots kroniska sjukdomar. Enligt SKL är nyckeln koncentration av akutsjukvård och ännu mer fokus på öppenvård.
Den andra läsvärda publikationen är ännu ett i raden av meddelanden från Försäkringskassan att Sverige är på väg från världens längsta och flesta sjukskrivningar till att nå sjukskrivningsnivåer som svarar mot att vi faktiskt har världens friskaste befolkning. Intressant är att sjukskrivningarna i Jämtland börjat minska och att minskningen av korta sjukskrivningar nu verkar plana ut på en låg nivå.