Tudelningen av svensk sjukvård

Tudelningen av Sverige

Utvecklingen i svensk sjukvård är på det hela taget rätt positiv. Det långsiktiga hotet är att vi måste hitta ett nytt sätt att finansiera sjukvården. Långtidsutredningarna har vid upprepade tillfällen påpekat att nya pengar måste in, dvs öppna för privat finansiering.
Det kortsiktiga hotet mot sjukvården är lågkonjunkturen med vikande skatteintäkter vilket leder till att landstingen måste hitta andra vägar. Detta i kombination med dogmatiska socialdemokrater i ledning för framförallt det norrländska landstingen gör att problemen kommer att bli allvarliga där. Vi riskerar att få en tudelning av svensk sjukvård. Landstingsledningar förmåga eller oförmåga att hantera köerna är bara ett exempel.
Mest dogmatisk och bakåtsträvand måste landstingstyrelsens ordförande i Jämtland, socialdemokraten Robert Uitto, vara. Den som önskar underhållande läsning kan följa den här länken för att läsa hans blogg.
Temat "allt är djävulens fel, personifierad av Centerpatiets duktiga landstingsråd Marianne Larm Svensson.
”Centerpartiet sitter i moderaternas knä”. Såvitt jag vet är det Centerpartiet som är mest positiva till fler privata inslag i vården.
”Centerpartiet lägger ner bensinmackar”. Det beslut han syftar på är nog sosseregeringens som tillsammans med miljöpartiet drev igenom att bensinmackar över en viss storlek också ska tillhandahålla miljövänliga drivmedel. Ett beslut som Alliansregeringen sen inte ändrat.
”Sjukvård är olönsam i glesbygd”. Framförallt i sosselandstingen är problemen i primärvård stora. Uitto som gör allt han kan för att stoppa privata alternativ kommer att göra situationen i Jämtland än värre i ett läge där övriga landet öppnar för privata alternativ i primärvården. Till saken hör att primärvård i alla andra länder i Europa är privat driven men finansierad via skatter. När Norge privatiserade sin primärvård för snart tio år sedan har det lett till att människor även på norsk landsbygd fått fasta läkare.
”Centerpartiet öpppnar för privata sjukförsäkringar”. Under socialdemokraternas tid vid makten ökade antalet människor som, på grund av köer i vården, skaffade sig privata sjukförsäkringar från 0 till 300 000. Endast de tidigare kommunisterna under ledning av Ohly vill idag förbjuda privata sjukförsäkringar.
Jag rekommenderar som sagt starkt läsning av Uittos texter. Ju fler som läser och lyssnar på Uitto desto större är chansen att även Jämtland får en kompetent  landstingsledning efter nästa val.