Hur det kan bli!

Blev uppringd av god vän och framstående kommunpolitiker för C som var upprörd över nyheten att regeringen försämrar möjligheten för föräldrar att få barnomsorg på obekväm arbetstid. Inte mitt område men eftersom jag är något undersysselsatt just idag så lovar jag att återkomma.
Nyheten som hon referade till fanns på Text TV. Det visade sig vara vänsterpartisten Dinamarca som gått till angrepp på regeringen som enligt henne försämrade för nattarbetande föräldrar att få nattis.

Några samtal senare och jag har fått klart för mig:

1 Nuvarande lagstiftning är oklar på punkten om kommuner är skyldiga att ordna nattis. Hälften av kommerna har nattis och hälften har ej. Regeringsrätten har prövat frågan och kommit fram till att ingen skyldighet föreligger. Under de år vänsterpartiet hade makten har inte detta ändrats.

2 I förslaget till ny skollag, som alliansregeringen tagit fram, sägs att kommunerna ska sträva efter att fixa barnomsorg när föräldrarna så behöver. Det är en skärpning jmf dagens läge.

3 Att ta ytterligare ett steg dvs att lagstifta om att kommunerna är skyldiga att erbjuda skulle vara mycket kostsamt och därför ej aktuellt i dagens läge.

Måste vara lättsamt att vara vänsterpartistisk riksdagsledamot och kunna komma med vilka förslag som helst utan att behöva ta hänsyn till ekonomiska konsekvenser. Förvånande att SVT väljer att ta hennes utsaga för sanning dvs att regeringen försämrar möjligheterna när det är så att lagen skärps.