Ohälsa 2

Mitt första inlägg retade upp Handels ombudsman Jensen som skrev ett svavelosande angrepp på mig och regeringen.
Jag svarade så här:
Vore jag medlem i Handels skulle jag vara besviken på att min ombudsman verkar tycka att det var bra när Sverige hade världens friskaste befolkning men världens längsta sjukskrivningar. Att han inte ser att sjukskrivning är en behandling med biverkningar precis som läkemedel har biverkningar. Hans okritiska försvar för den mänskliga rättigheten att vara sjukskriven hur länge som helst är grunden till att den svenska sjukförsäkringen 2006 hade nått vägs ände. Varje dag förtidspensionerades 140 människor. Det var resultatet av Jensen och socialdemokratarenas naiva syn.

Hans partikamrat Anna Hedborg, som hade regeringens uppdrag att ta reda på varför sjukförsäkringen havererat, skrev i sitt slutbetänkande: ”Sveriges extrema sjukskrivningstider är unika och det är också det faktum att vi saknar en bortre gräns för hur länge man kan uppbära sjukpenning”. ” Vi har inte funnit något som talar för att de långa sjukskrivningstiderna skulle ha några positiva effekter”.

Jensens radar osanningar på varandra för att leda i bevis att det var mycket bättre förr.

Han skriver ”Regeringen har kraftigt stramat upp möjligheten att söka sjukersättning”. Det korrekta är att inget gjorts för att begränsa rätten att söka sjukersättning. Däremot har Socialstyrelsen och Försäkringskassan tagit fram riktlinjer till läkarna för hur långa sjukskrivningstider som är rimliga vid olika sjukdomstillstånd. En rad åtgärder mot fusk har också vidtagits. Något som jag tror inte ens Jensen har något emot.

Jensen skriver ”Det har blivit näst intill omöjligt att få sjuksersättning beviljad”. Antalet avslag på sjukersättning har ökat från 1,6% första kvartalet 2006 till 1,9% motsvarande kvartal 2009. Det innebär enligt miniräknare att 98,1% får sin ansökan om sjukersättning beviljad.

Jensen skriver ”de pengar som regeringen satsar på rehabilitering går raka vägen ner i privata företags fickor”. Landstingen får i år 560 miljoner för rehabilitering av långtidssjukskrivna. Nästa år i stort sett det dubbla. Pengar betalas ut för varje sjukskriven som får rehabilitering.

Den största reformeringen av sjukförsäkringen på 20 år har nu gjorts. Allt är inte bra men det mesta har blivit bättre jämfört 2006. Snart kommer en parlamentarisk utredning att tillsättas för skapa en sjukförsäkring som är stabil och förutsägbar. Hoppas att Jensen och Handels finns med i den diskussion med sakligt underbyggda argument
.