Intressant prioritering

Vänsterkartellens utspel om fastighetsskatten är intressant av flera skäl.

För det första så accepterar man därmed huvuddragen i den stora omläggning som alliansen gjort och nöjer sig med putsa på en tiondel av alliansens förslag.

För det andra väljer man att lägga ett förslag som mycket tydligt gynnar Stockholm. Att sossarna bara blev fjärde största parti i Stockholms stad gör att alla principer om regionalfördelning läggs åtsidan. Den så kallade Stockholmsskatten ska bort.

För det tredje är det lite märkligt att de rödgröna lägger ned all sin energi på boendebeskattning och inte på jobben, när vi har den djupaste krisen sedan andra världskriget och arbetslösheten förväntas stiga till höga nivåer.

Det blir spännande att se hur det går när vänsterkartellen ska in i de riktigt svåra skattefrågorna och inte bara tänker sig att putsa på Alliansens politik.