Nytt och mjukt?

I dag beskriver Arbetarbladet hur bedrövligt livet kan vara. En ung mamma, tre barn det yngsta 8 månader, blir änka. Mannen kör ihjäl sig på motorcykel. Hon kan då inte föra över föräldrapenningen på anhörig i den akuta sorgen. Tänk om journalisten då kunde ha skrivit några rader om att det här kommer att ändras.
Ett fåtal mammor där barnets pappa är död eller inte finns drabbas under barnets första levnadsår av svår sjukdom. Det må vara cancer eller som i det här fallet svår sorg. Redan 2005 fanns ett förslag på lagändring för att möjliggöra överföring av föräldrapenningen till nära anhörig i dessa fall. Sossarna valde att inte lägga fram förslaget.
Alliansregeringen dammade av förslaget och stoppade in det i budget 2009. Riksdagen har fattat beslut och från den 1 januari 2010 blir det möjligt för en ensam nybliven mamma som drabbas av svår sjukdom att kunna ta hjälp från anhörig med stöd från socialförsäkringen.
Varför inte berätta om det i en artikel när man beskriver hur eländigt det fungerar idag. Att sen berätta att det var sossarnas ointresse för frågan som gjorde att lagändringen kommer först vid årsskiftet är nog för mycket begärt.