Trilskande landsting

Sedan den första april är det tillåtet för privatläkare som går på så kallad nationell taxa att sälja sina mottagningar. Det har varit förbjudet sen sossarna tog makten 1994. Privatläkare är något ont som ska bekämpas har varit grundtanken. Många av dessa privatläkare har nu passerat 65 och vill föra sin praktik vidare till en yngre kollega.
Trots att lagen är ändrad försöker sossestyrda landsting att trilskas. I Norrbotten har två läkare och en sjukgymnast fått gå till länsrätten för att få rätt.
Har man så gott om läkare i Norrbotten att man måste använda alla medel för att bekämpa de ytterst få privatläkare som finns?