Mygg

Tilllbringade gårkvällen på ridbanan i Österfärnebo krigandes mot mygg. Hästar, ryttare och publik förtvivlade när jag nåddes av den goda nyheten från Rosenbad.

Det akuta mygghotet är nu tack och lovavvärjt genom ett snabb hantering från regeringen. Massförekomsten av myggor vid nedre Dalälven är fullständigt oacceptabel. Det är ett allvarligt problem för både människor och djur. Näringsidkare av olika slag drabbas stenhårt.

Jag har rekommenderat alla jag prata med att göra ett besök i Gysinge. Först på plats förstår man hur katastrofalt läget är. Diskussionen om Vectobac G:s eventuella farlighet är märklig. När Läkemedelsverket ska godkänna ett läkemedel väger man biverkningar mot hur farlig sjukdom som ska behandlas. Är det förkylning så kan i stort sett inga biverkningar accepteras men handlar det om AIDS eller cancer kan betydligt större biverkningar tolereras. I Södra Gästrikland handlar det om en helt oacceptabel situation för människor och djur. Att preparatet då rent teoretiskt eventuellt skulle kunna påverka den ekologiska balansen på sikt väger då som jag ser det mycket, mycket lätt. Det resonemanget verkar också ha varit utgångspunkten för hur regeringen resonerat när man nu givit tillstånd att myggbekämpa även i Nationalparken.

Vad som krävs nu är en långsiktig lösning.

Dels måste det bli ett snabbt beslut om från Kemikalieinspektionen om att bekämpningsmedlet Vectobac G är tillåtet att använda. Kan en process inom EU påskynda det beslutet är det bra.

Dessutom måste en långsiktig finansiering till. Det är glädjande att staten via landsbygdsprogrammet kunnat bevilja medel och att dessutom miljöministern sagt att han har ambitionen att lösa frågan i budgetförhandlingarna som snart påbörjas.

Jag tror att alla vi som bor i Södra Gästrikland just nu kan vara mycket tacksamma över att miljöministern heter Andreas Carlgren ( c ) och inte Peter Eriksson (mp). Tål att tänka på i valet om ett år.

Min granne Johan har på sin blogg i lördags givit en rätt talande bakgrund.