Vem ska betala?

Som ett sidospår i bevakningen av vad som händer med det som kommit att kallas svininfluensan diskuteras nu vem som ska betala kostnaden för vaccin. För närmare nio miljoner människor i landet är det en fullkomligt ointressant diskussion men så ej för de som är engagerade i våra landsting som politiker eller tjänstemän.
Den princip som finns för hur välfärden ska organiseras är att landstingen ansvarar för sjukvården. Därtill kommer en finansieringsprincip som innebär att om staten beslutar om någon förändring i sjukvården som kostar pengar så ska staten också betala för det. Så är fallet när Socialstyrelsen ex vis bestämmer att alla flickor ska vaccineras mot livmoderhalscancer. En förhandling följer då mellan Sveriges kommuner och landsting, SKL, och regeringen om hur notan ska fördelas. Eftersom vinsten av det vaccinet inte resulterar i minskade kostnader för landstingen nästa år utan om 30 år så kommer sannolikt staten att få vara med och betala.
När det däremot handlar om vaccin mot svininfluensa så har staten inte fattat något beslut. Dessutom leder en vaccination till att kostnaderna för sjukvård minskar samma år. Vad staten gjort är däremot att för 600 miljoner tecknat en försäkring om att det ska finnas vaccin för de landsting som tänker köpa.
Alla landsting har fattat det kloka beslutet att köpa vaccin. De kommer i september att fatta beslut om det för individen ska vara gratis eller kosta.
Jag har full förståelse för att SKL tar chansen att få pengar från staten genom att skicka ut sin hälso och sjukvårdsdirektör Stiernstedt i debatten. Jag har också full förståelse för att oppositionen genast hakar på. De som har en sedelpress i sin källare tycker att det är självklart att staten ska ta fram minst en miljard för att betala notan. Dock verkar de flesta allianspolitiker i landstingen vara smarta nog att inte stämma in i sossarnas angrepp på regeringen.
Det borde räcka att konstatera att en diskussion förs men att det viktiga är att det egna länets innevånare får sina vaccinationer. För det är nog vad nio miljoner innevånare vill veta.