Evig sjukskrivning

Sverige har tidigare varit unikt i att ge möjlighet för evig sjukskrivning. Det skapade en ohållbar situation där allt fler människor hamnade i årslånga sjukskrivningar. Det ledde också till en passivitet från alla som skulle stötta den sjukskrivne att komma åter i arbete.

Sverige har nu sen ett år tillbaka fått en bortre parentes i sjukförsäkringen. Ingen kan, med några få undantag, vara sjukskriven längre än 2,5 år. Gunnar Axén, socialförsäkringsutskottets ordförande, gör på sin blogg en jämförelse mellan Sverige och andra länder. Möjlighet till två och etthalvt års sjukskrivning är i en internationell jämförelse mycket generöst.

Det förs nu en diskussion vad som ska hända med de 10 000 tals människor som varit sjukskrivna i åratal när de förbrukat sina 2,5 år. Företrädare för vänsterkartellen med stöd från vissa tjänstemän på försäkringskassan målar nu upp bilden av att det blir socialbidrag.

Redan när förändringarna aviserades i budget 08 gjordes det klart att de som passerar 2,5 år inte ska hänvisas till socialbidrag utan få någon form av anpassad aktivering. Hur det förslaget ska ses ut i detalj kommer senast isamband med att budget 10 offentliggörs i september.