Hade Gud fel?

Staffan Danielsson ger sig åter in i debatten om omskärelse där han sen lång tid tillbaka driver uppfattningen att omskärelse av gossebarn borde förbjudas i Sverige. Nu är hans linje att om Gud skapat gossebarnet med förhud må ingen människa ändra på det. Om Danielsson ska använda teologiska argument bör han kanske läsa Första Mosebok 17 kap verserna 11 till 14.

Han har därutöver huvudsakligen tre argument för sin ståndpunkt:

För det första säger han att om inget gossebarn hade blivit omskuret och någon skulle ansöka om att få omskära en nyfödd pojke skulle svaret från Socialstyrelsen bli nej. Därför bör omskärelse förbjudas.

Lika logiskt som att säga att om tobak inte funnits sen tidigare och någon skulle uppfinna tobak skulle ingen ge försäljningstillstånd. Alltså bör tobak förbjudas. Han bortser alltså från omskärelse är en mångtusenårig tradition. Bortser ifrån att majoriteten av män på jordklotet idag är omskurna. Bortser ifrån att för många muslimer och judar är omskärelsen så intimt förknippad med identiteten att åsikten förbjuda omskärelse är lika med förbjuda judar och muslimer att finnas i Sverige. Han bortser också från att enda gången som omskärelse förbjudits i Europa var när Hitler i Nurnberglagarna förbjöd omskärelse.

För det andra säger han att ”Argumenten som anförs för att motivera omskärelse av medicinska skäl känns med förlov sagt mycket konstruerade”.Han bortser då från att det inte är vem som helst som ”konstruerat” de medicinska skälen utan WHO, världshälsoorganisationen som rekommenderat omskärelse som ett sätt att minska spridningen av HIV. WHO har också uttryckt en oro över att så få är omskurna.

För det tredje menar han att eftersom kvinnlig könsstympning är tillåten borde inte manlig omskärelse heller vara det om det nu ska vara lika mellan könen. Jämförelsen upprör mig något. Varje dag blir tusentals flickor stympade. Liksom tortyr innebär kvinnlig könsstympning avsiktligt vållande av svår smärta och lidande. Dess följder kan vara livshotande. De flesta som överlever måste stå ut med fysiska och mentala ärr under resten av livet. Att påstå att det principiellt är samma sak som när föräldrar beslutar att av religiösa skäl eller på grund av uppmaning från WHO avlägsna förhuden på nyfödda pojkar är hårresande.

För den som vill sätta sig in i bakgrunden till den aktuella debatten om varför landstingen ska erbjuda omskärelse rekommenderas Socialstyrelsens rapport från 2007 eller det svar som Socialministern den andra juni i år gav till en riksdagsledamot.