Mammon

Socialdemokraternas genomgående tema är "staten borde spendera mycket mer pengar - starta sedelpressarna". I grunden en helt annan oppositionspolitik än den partiet bedrev 91-94 under Ingvar Carlsson då det handlade om ansvarstagande.

Det senaste temat är att staten borde finansiera mer av sjukvården genom att nu ta på sig kostnaden för att vaccinera mot influensa.
I SvD går sossarnas oppositionsråd Nylund Watz ut i en debattartikel och kräver "besked" i vaccinationsfrågan.

Besked behöver väl inte lämnas när vi sen årtionden har en klar princip. Det är landstingen som finansierar hälso- och sjukvård. De landsting som är smarta och väljer att vaccinera sin befolkning kommer att få mycket lägre kostnader för sjukvård kommande år än de landsting som väljer att inte göra det. Svårare är det inte.

Staten har, inte minst i kristider, ett stort ansvar för landstingen och kommunernas ekonomi. Det är att bedriva en ekonomisk politik som medverkar till en så hög sysselsättning som möjligt. Kraftigt ökade budgetunderskott leder ofelbart till lägre sysselsättning. När den internationella ekonomin väl vänder så kommer uppgången att dämpas av att många länder inte haft koll på den offentliga ekonomin. Man tvingas då till stora besparingar för att bekosta ofinansierade stimulanspaket som erfarenhetsmässigt ofta kommer för sent i konjunkturcykeln.

Den svenska regeringen är framgångsrik. Sysselsättningen idag är istort sett densamma som 2006 även om en försämring är att vänta. Igår berättade AFA att man kommer att sänka försäkringspremierna 2,3 miljarder för kommuner och landsting på grund av regeringns framgångsrika förändringar av sjukförsäkringen.

Jag möter ibland centerpartister med en stor benägenhet att lyssna på den socialdemokratiska oppositionen. Man tror att sossarna har rätt när de säger att mer pengar borde spridas över landet. Hoppas att regeringen kan släppa till någon miljard för att de ska få argument mot socialdemokraterna. Har då redan glömt att regeringen satsar 21 miljarder mer på kommunsektorn än vad sossarna gjorde när de hade ansvaret. Glömt de 7,5 miljarder som kom i VÅP. Inte hunnit läsa om de 2,3 miljarder som AFA sänker premierna med. Inte insett att oavsett vilka satsningar regeringen gör på ex vis pensionärer eller kommuner så kommer vänstern alltid att lägga till 10 miljarder och skrika lika högt ty ansvar är dessvärre inte längre socialdemokraternas adelsmärke.