En hövding mindre

Att Marianne Samuelsson ej kunde fortsätta som landshövding var rätt uppenbart. Att hon överhuvudtaget blev landshövding beror på att Göran Persson kom överens med miljöpartiet att de också skulle få en landshövding i sina led och att Marianne var den mest kompetenta miljöpartist man kunde hitta.
Förvånande hur ett tidigare språkrör (partiledare) för miljöpartiet:
Förvånande att ett före detta miljöpartistiskt språkör tycker att strandskyddet är så oviktigt.
Än mer förvånande att ett före detta miljöpartistiskt språkör inte tycker att alla ska vara lika inför lagen utan att rik ska gå före fattig.
Mest förvånande att ett före detta miljöpartistiskt språkrör inte vet att rätten att fritt meddela sig med press och radio är grundlagsskyddad. Den chef som har synpunkter på detta riskerar fängelse.

Däremot har jag svårt att förstå hur många, däribland Expressens ledarsida, nu ondgör sig över att Samuelsson kommer att få sin anställning överflyttad till regeringskansliet. Det är ännu en konsekvens av LAS, lagen om anställningsskydd. Det är förbjudet att sparka en anställd för att han/hon gjort ett fel. Då Marianne Samuelsson är anställd av regeringen så är regeringen skyldig att betala lön och ge henne arbetsuppgifter tills hon går i pension. Av regeringskansliets 4500 anställda är vi bara 150 stycken som är anställda på politikerkontrakt. Det betyder att om väljarna, vilket jag inte tror att de kommer att göra, ger oss sparken om drygt ett år så kan vi inte kräva att få jobba kvar. Vi har då lön fram tills dess vi får ett nytt jobb, dock max ett år. Det brukar i massmedia framställas som en "fallskärm". Man tar då månadslönen gånger tolv och berättar att så mycket får NN när han slutar. I mångas ögon blir det då liktydigt med att någon får ett stort belopp i handen när det i själva verket bara är den vanliga månadslönen som betalas ut tills man hittat ett nytt jobb.
Istället för LAS där det handlar om att klamra sig fast vid ett arbete så länge det går vore det en bättre lösning. Den dag man får sluta får man lön från det gamla arbetet under max två år eller fram tills dess man hittat nytt arbete. Fallskärm åt alla! Skrota LAS!

För det tredje inte har förstått den grundlagsskyddade rätten för alla som arbetar inom offentlig sektor att meddela sig med press och media utan att chefen lägger sig i.