Det olagliga tvånget

Det är förbjudet att låsa dörren på demensboendet. Ingen får använda sängbord eller bälte för att förhindra att den demente kliver upp ur stolen. Att lura i den demente medicin saknar helt lagstöd. Ändå vet alla att det förekommer. Det första jag fick lära mig som vikarierande sjukvårdsbiträde var hur man gömmer tabletterna under pålägget och binder fast gamlingen i stolen.  Ingen regering har vågat föreslå en lagreglering av när, var och hur det ska vara lagligt att använda tvång för att undvika att dementa kommer till skada. Ett lagförslag har tagits fram. Det har vridits och vänts på. För det är inte lätt. Å ena sidan vill man att det ska vara en trygg och rättsäker process när man beslutar om att använda tvångsåtgärder  för att skydda dementa. Å andra sidan vill man inte möjliggöra att obefogat tvång används.  Det finns en oro, befogad eller ej, över att laglig rätt att använda tvång kan göra att tvångsåtgärderna ökar för att möjliggöra  neddragningar av personal. Det vill ingen. Det är också orsaken till att regeringen har gett Svenskt Demenscentrum i uppdrag att ta fram ett bättre kunskapsunderlag innan beslut fattas. Den läkare och kurator som idagens SvD går till angrepp på regeringens saktfärdighet kan alltså känna sig helt trygga i att ett förslag till lag kommer, men det ska vara mycket väl underbyggt.