Mora BB öppnar ej

Mora BB har varit sommarstängt och kommer ej att öppna nästa måndag som planerat. Orsaken är att det inte går att hitta läkare som vill ansvara för verksamheten. Av förståeliga skäl är det upprörda känslor Mora. Sett i ett större sammanhang är det som händer i Mora del i den omstrukturering av akutsjukvården i Sverige som skett de senaste 40 åren. Den  har med få undantag varit mycket smärtsam. Ingen stängning har gått utan demonstrationer och hot mot politiker.  Detta trots att strukturförändringarna skett under en tid när kvaliteten i akutsjukvården förbättrats. Förändringar i sjukvård rör vid frågor om liv och död och väcker alltid starka känslor. Det mest akutella exemplet, vid sidan av striden i Mora, är Obamas sjukvårdsreform.  Närmare 50 miljoner amerikaner står utan sjukförsäkring. Samtidigt har USA världens dyraste sjukvård, kostar 17% av deras BNP att jämföra med svensk sjukvård som kostar 9% av vår BNP. Presidenten valdes på ett löfte att göra något åt finansieringen av sjukvård. Dels för att näringslivet dignar under bördan att betala allt högre sjukvårdspremier för sina anställda men också för att ge alla rätt till sjukvård. Han föreslår nu att alla barn ska omfattas av sjukförsäkring och att det ska finnas ett billigt alternativ för de fattiga. Möts av skrikande demonstrationer där man säger att det blir som i Sovjetunionen alternativt Nazityskland om han får sin vilja igenom. Han försvarar sig nu med näbbar och klor bl a i en artikel i New York Times. Kan jämföras med protester i Sverige när ett hela eller delar av akutsjukhus ska läggas ner. Folk kommer att dö i ambulanser och mordhot av politiker som fattar besluten. Strukturomvandlingen av svensk sjukvård kommer att fortsätta. Små sjukhus kommer att läggas ner. Det beror inte främst på den ekonomiska krisen utan att utvecklingen i akutsjukvården går mot en allt högre grad av specialisering. Hjärtinfarktpatienten las tidigare i en säng iväntan på tillfrisknande eller död.  Inga akuta interventioner utan vila och beredskap att kunna sätta igång hjärtat när det stannade. Nu är det aktivitet på en helt annan nivå som gäller. Exemplen är många. Nedläggning av enheter sker antingen genom att man fattar politiska beslut om att så ska ske. Det andra alternativet är sotdöden.  Nedläggningen av Kiruna BB var ett exempel på det senare.  För att hålla hög kompetens krävs ett visst antal patienter. Ingen läkare vill vara på en enhet där få patienter gör att kompetensen blir lidande.  Kiruna BB skulle vara öppet beslöt politikerna men ingen läkare ville ta ansvaret för en verksamhet med en förlossning varannan dag. Läkare är, precis som alla andra,  rätt rationella i sitt beteende. Det går ofta att räkna ut när förlossning eller akutkirurgi på ett mindre sjukhus är uträknad. Yngre läkare söker sig då ej dit och de äldre hittar annan sysselsättning. att ett mindre sjukhus är uträkna. Ingen läkare söker tjänsten och vikarierna flyr. Verksamheten dör slutligen sotdöden.  De nya arbetstidsreglerna vilket förbjuder läkare att arbeta 36 timmar i sträck utan sömn gör också att de små enheterna ej kan hållas vid liv. För att bemanna en jourlinje, dygnet runt och året om,  krävs tio till tolv läkartjänster.  Stafettläkare är en konstgjord andning som till mycket höga kostnader brukar kunna skjuta upp sotdöden ett eller annat år men till vilken nytta. I mitten av 90 talet fattades ett mycket kontroversiellt strukturbeslut. Barn som föddes med hjärtmissbildningar skulle bara få opereras i Göteborg och Lund. Verksamheten i Stockholm och Uppsala skulle läggas ner. De berörda läkarna var upprörda. Personalen var upprörd liksom landstingpolitiker som tyckte att Socialstyrelsen las ner. Däremot var inte föräldrar till barn med hjärtfel upprörda. Vi åker hur långt som helst bara vi vet att resultatet blir det bästa var deras utgångspunkt. Den känslan får man ibland att de friska protesterar mest kraftfullt. Den som är sjuk vill ha kvalitet. Avståndet blir mindre viktigt. De som protesterar i USA är inte de fattiga och sjuka utan Sarah Palin & Co. I efterhand vet vi centraliseringen av barnhjärtkirurigin i Sverige ledde till att dubbelt så många barn överlevde. Det bedrivs för närvarnade ett intensivt arbete för att ta fram öppna kvalitetsmarkörer. När det blir lättare att avläsa kvalitet i sjukvård kommer förhoppningsvis beslut om omstruktureringar att bli lättare att fatta.