Hudiksvall med sosseögon

I dagens HT finns en artikel där en kommunal tjänsteman och en ansvarig politiker sosse får förklara varför det är så eländigt med socialbidragen i Hudiksvall. Kursiverat är klippt från artikeln. Kostnaderna för socialbidrag har ökat i Hudiksvall under flera år, med i år pekar kurvan spikrakt uppåt. Den senaste siffran som är för juli månad visar att drygt tre miljoner betalades ut i socialbidrag, nästan en miljon mer än vid samma tid året innan.Det intressanta är kanske inte att kostnaden för socialbidrag ökade i Hudiksvall från 2008 till 2009. Det gör den i hela landet och säkert i hela OECD området då världen i slutet av september 2008 drabbades av en finanskris med åtföljande lågkonjunktur vilken man måste gå tillbaka till 30 talet för att finna motsvarande nedgång. Den som följer socialstyrelsens statistik för kostnaden av socialbidrag ser att från och med fjärde kvartalet 2008 sker en kraftig ökning i hela Sverige. Det anmärkningsvärda är att Hudiksvall under åren 2006 till 2008 hade en 15% ökning av kostnaden för socialbidrag i ett läge där den minskade i hela landet liksom i Gävleborg. I Sverige minskade kostnaden med 5% och i Gävleborg med 1%. Grannkommunerna Ljusdal och Nordanstig hade också kontroll på sina kostnader för socialbidrag. De var oförändrade. – Det är fler som är arbetslösa och fler som blivit av med sjukpenningen, samtidigt som försämringarna i reglerna för a-kassa och sjukersättning som gjort att man behövt hjälp med mer pengar, säger Annica Westerberg, chef för stöd- och utvecklingsenheten i kommunen.Stämmer inte för under perioden 2006-2008 minskade arbetslösheten i Hudiksvall med 25% !!! från 1010 till 754. Samtidigt som alltså kostnaden för socialbidrag i kommunen ökade med 15%. Arbetslösheten har 2009 ökat till 1050.  40 personer fler är alltså arbetslösa april 2009 än i april 2006. Skillnaden är dock att medan vi nu har den tuffaste lågkonjuntkuren i mannaminne så hade vi då högkonjunktur. Förklaringen är heller inte som påstås att fler blivit utan sjukpenning. Antalet som nekades sjukpenning första kvartalet 2006 var fler än de som nekades sjukpenning första kvartalet 2009. Dessutom är det enligt en färsk rapport från Försäkringskassan så att endast 2% av de som nekas sjukpenning hamnar hos kommunerna för att få socialbidrag. Hudiksvall inte ensam när det handlar om en ökande börda för socialbidrag. Nu flaggar SCB för ett trendbrott med fler bidragsberoende i år. Arbetslösheten har ökat och fler är i arbetsmarknadspolitiska åtgärderJavisst och den som läser SCB:s pressmeddelande ser också kopplingen till lågkonjunktur/finanskris. Den dramatiska förändringen vad gäller utanförskap är dock den fantastiskt positiva utveckling som man kan se 2007 och 2008. Vi har aldrig tidigare haft en period då både sjukersättning (ohälsotal) och arbetslöshet sjunkit. Även 2006 skedde en marginell förbättring.  Mikael Löthstam säger att det som krävs för att lätta på kommunernas börda är att regeringen ändrar reglerna för socialförsäkringssystemet.Som ansvarig sossepolitiker i kommunen väljer han då att lägga hela skulden på någon annan. Själv har han inget ansvar utan det är regeringens fel..... Hans bot, nämligen ändra reglerna i sjukförsäkringen till hur det såg ut under sossarnas sista månader 2006, är just precis vad man inte ska göra. 2006 fick vi 140 nya förtidspensionärer per dag. Tio av dessa var ungdomar. Förfärligt tycker jag men tydligen en dröm att sukta efter för sossar.  Vi hade då världens friskaste befolkning med världens flesta och längsta sjukskrivningar. Sjukt tycker jag men tydligen Edens lustgård enligt sossarna. Förrutom att det är många som nu inte drabbas av passiva årslånga sjukskrivningar så få de sjunkande sjuktalen också konsekvenser för statens ekonomi. Mer pengar till välfärdssatsningar, vård, skola och omsorg. Dessutom mer pengar till kommuner och landsting. Det har nämligen lett till minskade försäkringspremier för kommuner och landsting. Total  med 2,8 miljarder vilket för Gävleborgs kommuner och landsting innebär ett tillskott på 76 miljoner. Kanske dags för sossarna i Hudiksvall att städa framför egen dörr istället för att alltid lägga skulden på andra.