Huru kommer det till

att Du ser grandet i Din broders öga men icke bliver varse bjälken i det egna frågar man sig när man hör Wanja Lundbys reaktion på att antalet medlemmar i LO rasar. Inte sen storstrejken 1909 har facket förlorat så många medlemmar. Förklaringen är självklart regeringens förändringar av a kassan enlig LO chefen. Förändringen av a kassan som kom för något år sedan gick ut på att antalet arbetslösa inom ett område skulle få genomslag på a kasse avgiften. Det är nämligen en av tankarna bakom de fristående a kassorna knutna till ett avtalsområde. Om ett fackförbund driver upp lönerna för mycket så det resulterar i att arbetslöshetens stiger så ska det märkas i att avgiften till fackförbundets a kassa också stiger. Lägst fackanslutningsgrad finns hos de privata tjänstemännen. Där är också både fackavgift och a kasse avgift som lägst. Bara det ett exempel på att det kanske finns skäl för Lundby Wedin att fundera på om grandet (regeringens politik) är förklaringen. Kanske det kan finnas en bjälke som ex vis hennes agerande under vårens LO skandaler. Fortsättningen på bibelcitatet (Mattteus 7 kap vers 3 till 5) kan vara läsvärt för henne: "Du skrymtare, tag först ut bjälken ur ditt eget öga; därefter må du se till, att du kan taga ut grandet ur din broders öga."