Mer privat hemtjänst

I Gävle förberder socialdemokraterna sig för att lägga ut mer hemtjänst på entreprenad. Vänsterpartisterna skriker högt. Deras dröm är att det inte finns några privata företag, framförallt inte inte som levererar tjänster till offentlig sektor. Att lägga ut hemtjänst på entreprenad enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) är mycket bättre än att driva den i egen regi. Dock inställer sig två funderingar. För det första blir det lite märkligt att socialdemokraterna inbjuder privata företag att lägga anbud på hemtjänsten samtidigt som man inför kongressen sagt att privata företag som är verksamma inom hemtjänst inte ska få gå med vinst. I sossarnas värld är det nämligen helt ok att den privata företager som sköter snöröjningen åt kommunen(oftast ägt av en man) får gå med vinst men den privata företagare som erbjuder hemtjänst (oftast ägt av en kvinna) inte får gå med vinst. Kanske borde sossarna i Gävle i sin inbjudan  att lämna anbud skriva in att om det blir en vänsterregering efter nästa val så kommer det om sossarna får som de vill bli förbjudet för att gå med vinst för de företag som erbjuder "mjuka tjänster". Blir det som kommunisterna i vänsterpartiet vill så kommer det väl bli mer som blir förbjudet. För det andra finns sen årsskiftet två möjligheter för kommuner att låta privata företag ta hand om hemtjänst. Antingen använder man sig av Lagen om Offentlig Upphandling. I praktiken får den som lägger det lägsta priset då ta hand om hemtjänsten. De gamla har inget att säga till om. Annars kan man använda Lagen om Valfrihet (LOV). Då låter man de gamla välja vilken hemtjänst de vill ha. Vid köksbordet beslutas om det ska vara en privat levererantör eller kommunen. Den gamla avgör vilken som är bäst. Hade varit trevligt om sossarna i Gävle vågat gå så långt men å andra sidan har väl makten till den enskilda människan aldrig varit ett honnörsord i sossepartiet.