Den sjuka vården

Jag har just sett Uppdrag granskning ta tempen på den sjuka vården. Under lupp var förekomsten av stafettläkare men även att vårdgivare inte bättre kontrollerar referenser på de läkare som får tjänstgöra.  Programmet gav en skrämmande bild. Janne Josefsson beskrev det som att situationen var lika bedrövlig i hela landet. Så är det inte. Primärvården fungerar på många platser mycket bra men är på vissa håll under all kritik. Helt oacceptabelt att skillnaderna ska vara så stora.  Det är ingen nyhet att läget är som beskrevs i programmet och mycket håller på att hända för att de delar av sjukvården som är sjuka (man ska komma ihåg att vad gäller medicinska resultat är den svenska sjukvården världsledande) ska bli friskare. För det första sker sedan 2006 en snabb utbyggnad av läkarutbildningen i Sverige. För det andra är stora förändringar på gång inom den svenska primärvården. Vi har aldrig haft så många läkare som vi har idag. Landstingen är inte popoulära arbetsgivare vare sig bland läkare eller bland sjuksköterskor vilket gör att många vill röra på sig. Privata hälsocentraler har både nöjdare personal, tar emot fler patienter och har dessutom nöjdare patienter. Noteras bör att de hälsocentraler som Josefsson besökte var drivna av landsting. Från och med första januari 2010 är landstingen skyldiga att genomföra Vårdval. Det betyder att fri etablering råder inom primärvården och patientens val av hälsocentral styr vart pengarna går.  När Norge införde ett liknande system för snart tio år sedan fick patienterna äntligen en fast läkarkontakt.  Samtidigt skedde en mycket snabb övergång från offentligt drivna primärvårdsmottagningar till privat drivna enheter. I vårdval Halland ser man en utveckling där allt fler patienter väljer privata enheter. Den gamle mannen som på Laholms hälsocentral beskrev precis det. Jag åker hellre ett antal mil till en privat mottagning i Halmstad än går hit. I Stockholm som också har vårdval sen några år tillbaka noterar man nöjdare patienter för varje mätning som görs. I Dagens Medicin beskrevs idag hur läkare i Göteborg fått erbjudande från en privat vårdgivare.  Du får antingen jobba på min hälsocentral som anställd och tjäna 100 000 kronor per månad eller också bli delägare i mottagningen och tjäna 65 000. Valet var enkelt för de flesta. Hellre vara med och äga sin egen mottagning med en lägre lön än anställd med högre lön. Allt fler läkare kommer att vilja bli entreprenörer med en egen mottagning inom ramen för Vårdval än vara en av 10 000 anställda i landstingskolossen. För det tredje kommer lagstiftningen kring patientsäkerhet att skärpas. Det gamla systemet där den läkare som varit försumlig får en erinran eller en varning men nästa dag kan arbeta som om inget hänt kommer att ersättas med att läkare får prövotid. Det innebär att de under en tid ej får arbeta självständigt utan ska stå under handledning av kollega. För det fjärde kommer även primärvården att i ökad utsträckning omfattas av öppna kvalitetsjämförelser där man som patient kan jämföra kvaliteten mellan olika enheter. Här är ett exempel från Minnesota där patienter kan jämföra kvalitet mellan olika mottagningar. Så jag håller med Josefsson om att det på sina håll är bedrövligt men inte i att det skulle se ut så överallt. Dessutom vet jag att det händer mycket som gör att det blir bättre.