Pinsamt från fp

DN debatt, detta politikens finrum, tar idag in en rätt usel debattartikel undertecknad ledande folkpartistiska sjukvårdspolitiker. Budskapet är pinsamt populistiskt nämligen förbjud stafettläkare. Bakgrunden är att Janne Josefsson i Uppdrag granskning visat att kvaliteten blir dålig när man i primärvården helt förlitar sig på stafettläkare. Jag håller till stora delar med budskapet från Uppdrag granskning. Det som måste göras är för det första se till att vi bättre använder Sveriges 30 000 läkare. Vi har aldrig haft fler läkare. Märkligt att vi ska organisera sjukvården så dåligt att det finns en marknad för bemanningsföretag. Lösningen är bland annat ett ökat privat inslag. Gör ett besök på en privat läkarmottagning och sen på en landstingsdriven så blir en förklaring till bristen uppenbar. För det andra ska man, vilket redan görs, öka intaget på läkarutbildningen. För det tredje finns det anledning för Socialstyrelsens tillsynsavdelning att rikta strålkastaren mot enheter som drivs med ett stort inslag av stafettläkare. Att däremot staten skulle förbjuda stafettläkare är ett pinsamt förslag. Vad är för det första en stafettläkare? Alla vårdgivare behöver av och till vikarier. Vissa med låg ordinarie läkarbemanning behöver anlita vikarier ofta. Eftersom det inte finns horder av arbetslösa läkare blir det ofta veckovikarier. Vissa vårdgivare ordnar vikarierna själva. Ett fåtal vikarier återkommer var sjätte vecka ex vis. Andra vårdgivare väljer att anlita bemanningsföretag för att få in vikarierna. Vad villl folkpartiet ska förbjudas? Är det att vikarier tas in en gång vecka per månad eller tre veckor per månad? Ska det vara tillåtet för en hälsocentralschef att själv anlita vikarier men förbjudet då ett bemanningsföretag gör det? Vem tar det medicinska ansvaret när plötsligt en akutenhet står utan läkare och staten förbjudit korttidsvikarierande läkare? DN debatt artikeln är tyvärr ett exempel på att när ett viktigt samhällsproblem uppmärksammas i media är vissa politiker beredda att torgföra illa genomtänkta och rätt populistiska förslag för att en lördag få förekomma på DN debatt. Märkligt dessutom att DN debatt inte gör en bättre kvalitetsbedömning på de artiklar som publiceras. Vem som helst med en viss kunskap om hur svensk sjukvård fungerar skulle ha kunnat berätta att lagstiftning mot stafetter är plakatpolitik.