VG till moderaterna

DN debatt publicerar idag Filippa Reinfelt en bra artikel om hur svensk sjukvård skulle kunna förbättras. Den är bra och överenstämmer till stora delar med vad Centerstämman beslöt i maj utom på en punkt nämligen att man inte vågar lyfta de privata vårdgivarna. Taktiken att  lägga sig så nära sossarna som möjligt skiner igenom. När Moderaterna inte vågar stå för att vi behöver fler privata vårdgivare i den svenska sjukvården är det fegt och något övertaktiskt kan jag tycka. Det som skiljer svensk sjukvård från sjukvården i övriga OECD länder är nämligen att öppenvården hos oss istort sett är helt producerad i offentlig regi. En av förklaringarna till att vi har problem med bemötande och tillgänglighet. Sannolikt dessutom en bidragande orsak till att Sverige har en ojämlik fördelning av sjukvård. Överklassen konsumerar betydligt mer läkarbesök än arbetarklassen. Så är det inte i andra jämförbara länder.