Feltänkt igen Ylva

Ylva Johansson har idag förklarat hur hon vill förbättra svensk sjukvård. Hon vill  att en statlig myndighet ska certifiera alla vårdgivare innan de får starta sin verksamhet. För att få bedriva sjukvård ska de leva upp till ett antal kvalitetskrav. Klarar kliniken inte kraven ska den inte få öppna. Ett certifikat ska inte gälla för all tid och evighet utan omprövas med jämna mellanrum. Skulle Ylvas system ha funnits idag skulle säkert Den Centrala Statliga Sjukvårds Certifierings Myndigheten (CSSCM) beslutat att Blekinge läns landsting cancersjukvård hade fått stänga med omedelbar verkan. Efter Uppdrag gransknings reportage hade den väl också beslutat att Jämtlands läns landsting fått stänga hälsocentralen i Sveg. Frågan hade då säkert uppstått vem som hade ansvaret för att befolkningen i södra Härjedalen och de cancersjuka i Blekinge plötsligt möttes av en stängd dörr.  I Sverige finns redan tillräckligt med redskap för att garantera att patienter får bästa möjliga vård. Det behövs inte ytterligare en myndighet utan snarare att befintliga verktyg skärps och används.  Socialstyrelsen bestämmer redan idag vilka personer som har kompetens att vara legitimerade. Möjlighet finns för att ytterst dra in legitimationen för den som inte gör sitt jobb. Socialstyrelsen utfärdar föreskrifter och nationella riktlinjer kring hur bra sjukvård ska se ut. De följer sen upp och kommer att, om patientskadeutredningens förslag blir verklighet, att få skarpare möjligheter till åtgärder.  Landstingen har all möjlighet att styra upp den egna verksamheten genom egna beslut. För privata vårdgivare inom primärvården har man mycket goda möjligheter att sätta upp kvalitets kriterier. Det kan man också göra när man upphandlar privata vårdgivare enligt LOU.  Landstingen gör genom SKL och tillsammans med Socialstyrelsen ett utmärkt arbete i att ta fram öppna jämförelser. Dessutom finns ett antal kvalitetsregister. Drivkraften att inte stå långt ner på kvalitetslistorna är en mycket stark drivkraft mot bättre sjukvård. Förslag finns också att bygga ut de öppna jämförelserna och kvalitetsregistren till en oberoende granskningsfunktion. Det går inte att komma ifrån misstanken att Ylvas förslag kommer ur en önskan att från statligt håll kunna dra undan mattan för privata vårdgivare genom att neka certifiering. Det hon inte tänkt på är att yxan med all säkerhet oftare kommer att träffa landstingen än den träffar den privata sjukvården.