Styr sjukvården bättre

Skillnaderna mellan vilken kvalité som svensken får på sin sjukvård är helt oacceptabla. Ett lysande undantag är barncancervården där det faktiskt är lika vård som erbjuds över hela landet. Dessutom världsledande i hur många barn som överlever. Förklaringen till det är en stenhård kunskapsstyrning från professionen med centrala register. Alla barn får samma behandling. Nya metoder testas vetenskapligt och resultaten leder snabbt till förändringar i behandlingsregimer. Det har gått på frivillig väg inom barncancervården på grund av att barn med cancer har alltid två starka försvaradvokater vid sin sida, mamma och pappa. Barncancerfonden har tidigt stöttat kloka initiativ ekonomiskt. Det har funnits en stark vilja hos inblandade läkare att centralisera verksamheten till regionala centra som sen har välfungerande vårdkedjor till landstingens barnkliniker. Dessutom är det tack och lov en liten patientgrupp. Här finns mång kloka lärdomar att dra. Det krävs centralisering av vården, inte minst när det handlar om små patientgrupper. Det måste ske en stark nationell kunskapsstyrning av sjukvården. Det kan inte vara ett fritt val för behandlande läkare att följa eller inte följa den internationella kunskapsutvecklingen på ett område.  De öppna jämförelserna som idag görs måste byggas ut genom en nationell granskningsfunktion. Socialstyrelsen måste bli tydligare i att utforma nationella riklinjer och sen med sin tillsyn följa upp. Patienter måste lätt kunna avläsa kvalitet på en viss enhet.