Ungdomsarbetslösheten igen

Märkligt att just Kommunals företrädare inte tycker att LAS är något som helst bekymmer. Inom landsting och kommun sker stora neddragningar. De som får sluta är med få undantag ungdomarna. Medelåldern bland undersköterskorna på våra sjukhus är på grund av LAS närmare 65 än 25 men Kommunal tycker inte att det är något som helst problem. Samtidigt som Mats Hedbergs skrev sin debattartikel kom SCB med sin arbetskraftsundersökning. Den hade ungdomsarbetslösheten som tema och visade bland annat att i Sverige är risken för en ungdom att drabbas av arbetslöshet är fem gånger så stor som den är för övriga. I Tyskland är risken 1,3 gånger större för ungdomar. Det finns flera förklaringar till att det är så men att som Hedberg gör bortse ifrån den lag, LAS, som säger att när en arbetsplats ska säga upp anställda är det anställningstid och inte kompetens som ska vara avgörande är något märkligt. När sen Hedberg kritiserar att regeringen drog ner på de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna hösten 2006 reducerar han sig till en socialdemokratisk valarbetare. I högkonjunktur ska inte arbetslösa gå på AMS kurser utan ta lediga jobb. I lågkonjunktur ska däremot de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna öka. Det är vad som sker nu. Under sossarnas tid vid makten 94 till 06 var det inte så. Den som tittar hur stor andel av de arbetslösa i Gävleborg som varit sysselsatta inom AMS ser att kurvan inte samvarierar med hög och lågkonjunkturer utan med valår. 1998, 2002 och 2006 ökade andelen sysselsatta inom arbetsmarknadspolitik. För sossar handlade AMS åtgärder om att minska den öppna arbetslösheten inför val. Frånsett SCB:s skrämmande siffror om ungdomsarbetslösheten kom förra veckan även siffrorna som visade att svensk fackföreningsrörelse inte på hundra år förlorat så många medlemmar. Inte undra på när LO ombudsmän tycker det är viktigare att slåss för det socialdemokratiska partiet än att värna sina unga medlemmar. Tänk om Kommunals företrädare istället kunde lyssna på arbetslösa unga och kanske även läsa DN debatt där fyra socialdemokratiska kommunpolitiker bönar och ber för en förnyelse av socialdemokraternas politik. De vill bland annat ersätta lagen om anställningsskydd med en lag om rätt till omskolning eller kompetensväxling vid arbetsbrist. Klokt tänkt! Tyvärr är väl risken att deras vädjan om förnyelse klingar ohörd då det viktigast nu verkar vara att tillsammans med Ohlys fd kommunister hitta en gemensam plattform inför valet.     Anders W Jonsson  ( c )                           Magnus Svensson ( c )