Heja Ljusdal!

Ljusdal är en framsynt kommun som tänkter ta en tätposition i att ge de äldre makt över äldreomsorgen och öppna privata alternativ. Planen är att relativt snart erbjuda hemtjänst enligt Lagen om Valfrihet. Det finns entusiasm både hos Helena Brink (c ) och hos bl a byalaget i Ramsjö. Jag är helt övertygad om att Lagen om Valfrihet kommit för att stanna.  Ett tecken i tiden är att socialdemokraterna, som röstade mot Lagen om Valfrihet i riksdagen, nu påbörjat en omsvängning. Inför sin kongress i höst säger man människor självklart ska ha rätt att välja mellan olika välfärdslösningar. Det man inte riktigt förstått än är att om människor fritt ska kunna välja så måste det också vara fritt att etablera sig.  Sen visar man tydligt att man inte förstått att hela tanken med LOV är att de som erbjuder ex vis hemtjänst endast kan konkurrera med kvalitet för att få kunder. Priset är nämligen bestämt redan från början.  Lite märkligt blir det därför när man säger att ta ut stora vinster genom att göra avkall på kvaliteten. Avkall på kvaliteten leder i ett system med valfrihet till att kunderna försvinner. Då blir det inte mycket till vinst.