Den heliga blockpolitiken

Arbetarrörelsens tankesmedja har givit ut en rapport med titeln ” Hur helig är blockpolitiken”. Tesen är att även om blockpolitiken är cementerad så blir det i kommuner och landsting allt vanligare med blocköverskridande styre. Mitt agerande som distriktsordförande i Gävleborg röner tankesmedjans intresse. Nöjt konstaterar man att det spruckna Allianssamarbetet i Bollnäs kommun inte gick vare sig min eller Maud Olofssons väg. Ljusnan har valt att kommentera rapporten på sin ledarsida. Jag tror mig veta att Mauds och min syn på samarbete i kommuner och landsting är likartad. Sakpolitiken måste vara grunden för allt politiskt samarbete därför att politik handlar om att förändra. De stora förändringar som måste ske inom välfärdspolitiken (vård, skola och omsorg) handlar för det första om att öka friheten för den enskilda människan. Vare sig hon är småbarnsförälder, funktionshindrad eller gammal så ska besluten fattas hemma vid köksbordet och inte av kommunala tjänstemän och politiker. För det andra måste vi få in många fler privata entreprenörer i vård, skola och omsorg. Förändringar i den riktningen gör man svårligen tillsammans med socialdemokratern. För den som är tveksam till hur opinionen ser ut i sossepartiet rekommenderas läsning av välfärdsmotionerna till höstens kongress. Det genomgående temat är ”sätt stopp för valfriheten, förbjud annat än offentligt producerad vård, stoppa alternativen. Sossarnas partistyrelse går inte lika långt som alla motionärer föreslår utan nöjer sig med att ”de valda politikerna måste få bestämma” och att ”säga nej till frihet att etablera sig för privata inom välfärdssektorn. Längre ifrån Centerpartiets vision kan man inte komma. Folkpartiets, kristdemokraternas och moderaternas syn på välfärden ligger betydligt närmare vår.  Blockpolitiken är inte helig men för den som vill driva centerpolitik ligger Allianssamarbete nära tillhands. Även om vi politiskt har en rätt stor samsyn mellan Allianspartierna kring välfärden så kan det vara så att väljarna i en kommun inte ger en majoritet för Alliansen. Då går det självklart inte att bilda en Alliansregering i kommunen. Finns det därtill inte en tydligt vänsteralternativ så kvarstår någon form av blocköverskridande styre. Så är fallet i flera av Gävleborgs kommuner. För att komplicera situationen ytterligare finns kommuner med en tydlig Alliansmajoritet eller vänstermajoritet men där personfrågorna gör att det inte går att samarbeta. Syftet med rapporten från Arbetarrörelsens Tankesmedja är att allt fler socialdemokrater känner sig ytterst obekväma med att ha tvingats ta in gamla kommunister och miljöpartister i sitt regerings alternativ. Det beskär sossarnas chans till inflytande rätt rejält. Längtan tillbaka till den tid då sossar i regeringsställning kunde luta sig än åt vänster och än åt höger är stark, inte minst i Tankesmedjan verkar det.