Euro health consumer index

Idag publiceras den årliga jämförelsen av europeisk sjukvård. Alltid intressant läsning. Sverige leder som vanligt vad gäller sjukvårdens medicinska resultat men ligger mycket dåligt till vad gäller tillgänglighet. Bara Portugal har en sämre tillgänglighet till primärvård!!! Rapportörerna ställer sig frågan "Hur kan det komma sig att Albanien har en sjukvård helt utan väntetider när Sverige inte kan det?".