Sjukskrivna i kläm

Ekot berättar idag att sjukskrivna hamnar hos socialen för att söka bidrag. Först påstås det bero på regeringens hårdare regler men sen visar det sig att man det handlar om att människor får vänta på sina bidrag. Både a kassor och Försäkringkassa har problem med handläggningstider. Helt oacceptabelt förstås. Vem skulle acceptera att inte få sin lön den 25 utan tio dagar senare. Försäkringskassans generaldirektör Adriana Lender har samma uppfattning och berättar dessutom att köerna är mycket mindre nu än vad de tidigare varit. Regeringen har också i år skjutit till ytterligare 950 miljoner. Dessutom håller en utredare på att se om det går att hitta ett system som kompenserar den som fått vänta på sin ersättning. Alla de förändringar som skett inom sjukförsäkringen gör att den här hett politiskt stoff. I dagens Gefle Dagblad berättas om en arbetslös snickare som brutit nyckelbenet och sen inte fått vara sjuksskriven. Inte så svårt att förstå kan jag tycka. Om man på grund av sjukdom eller skada har en så nedsatt arbetsförmåga att man inte kan arbeta får man sjukpenning. Arbetsförmågan kan ju bara bedömas iförhållande till det arbete man har. Den som är arbetslös ska söka arbete. Jag har svårt att förstå varför man inte kan söka arbete om man har ett brutet nyckelben. Han säger att han vill ha en förklaring till varför han och hans läkare inte är trovärdiga. Hans egen trovärdighet kan väl ingen ifrågasätta. Det är svårt att bluffa om en nyckebensfraktur. Däremot kan mäan väl beklaga att hans läkare inte visste att bedömning av arbetsförmåga ska göras i förhållande till det den sjuke eller skadade förväntas göra och inte vad han skulle vilja göra.