Vinter OS till Gävle

Just nu pågår riksdagens allmänna motionstid. Som vanligt tävlar ledamöterna med varandra om att skriva så många motioner som möjligt. Ifjol skrevs 8519 stycken varav 17 bifölls eller  0,2%. Det går fort för en ledamot att skriva en motion. Syns inte minst för den som bemödar sig om att läsa vad vissa producerar. Däremot genererar de en stor kostnad då varje motion ska processas genom riksdagens kvarnar.  Annie Johansson och Per Åsling, riksdagsledamöter för C, har föreslagit en modernare hantering. Desto större inflytande en ledamot har på politiken, desto färre motioner skrivs. Kd:s gruppledare Stefan Attefall har sagt att antalet motioner står i omvänd proportion till det politiska inflytandet. Enligt SvD är folkpartiets Hans Backman en av de flitigaste motionärerna. Han har skrivit 42 motioner. En av motionerna, ska enligt uppgift från media, ställer kravet att Gävle ska ansöka om att få ordna vinter OS……