Heja Östhammar!

Östhammars kommun beslutade med voteringsiffrorna 22-26 att låta de äldre bestämma över äldreomsorgen genom att införa LOV, lagen om valfrihet. Det centerpartistiska kommunalrådet Jacob Spangenberg beskriver på sin blogg hur resonemanget gick. S och V fortsätter tydligen att manifestera sin viktigaste valfråga - minska valfriheten för alla, framförallt för äldre.