Jämviktsarbetslösheten

Jämviktsarbetslösheten är en bedömning av vilken nivå arbetslösheten tenderar att gå mot på längre sikt. Den anses vara ett mått på hur framgångsrik arbetsmarknadspolitik och ekonomisk politik är på att få ner arbetslösheten. Bedömningarna från Konjukturinstitutet och Institutet för arbetsmarknadspolitiks utvärdering, IFAU, har varit att jobbskatteavdraget och förändringarna av a kassan sänkt jämviktsarbetslösheten. Nu har socialdemokraterna hittat ett diagram från Konjunkturinstituetet som visar att jämviktsarbetslösheten  ökar. Det diagrammet, eller berättelsen därom, förekommer nu alltifrån på DN debatt till i anföranden hållna av Hofors egen sosse riksdagsman Raimo Pärssinen. Det slutgiltiga beviset för att regeringen misslyckats predikas det med laserpekaren fäst på diagrammets svarta streck. Enligt grafen ökade jämviktsarbetslösheten från 5,8 procent under 2007 till 5,9 procent första kvartalet 2008 och sedan successivt till 6,6 procent i nuläget. Till att börja med ska konstateras att skattningar och bedömningar av jämviktsarbetslösheten ska tas med en stor nypa salt. Jämviktsarbetslösheten är en konstruerad variabel som inte direkt kan observeras. Det är oklart både hur variabeln bör definieras och hur man bör uppskatta dess nivå givet en viss definition. Själva skattningarna och bedömningarna är sedan förknippade med ytterligare felkällor och osäkerhetsmoment. Det man glömmer att berätta är KI inte gör noggranna beräkningar av hur hög jämviktsarbetslösheten har varit i ett enskilt historiskt kvartal utan gör en skattning av hur man antar att den kommer att utvecklas.  Att man i augusti 2009 gör en prognos att den ska stiga beror på att man gör antagandet att den historiskt djupaste lågkonjunkturen sedan 30 talet kommer att innebära en hög arbetslöshet vilken erfarenhetsmässigt biter sig kvar även senare. Det är sen inte så svårt att gissa vad oppositionens budgetförslag skulle göra med jämviktsarbetslösheten. Kraftigt höjda skatter för att betala generösare bidrag till de som inte arbetar kan  bara leda till ett resultat, en högre arbetslöshet.