Värna välfärden

Artikel publicerad i Ljusnan

För oss är det självklart att de äldre ska få fatta de avgörande besluten om hemtjänst och även särskilda boenden. Dessutom tycker vi att det är suveränt om vi får fler privata alternativ inom äldreomsorgen. För oss är det självklart att de äldre ska få fatta de avgörande besluten om hemtjänst och även särskilda boenden. Dessutom tycker vi att det är suveränt om vi får fler privata alternativ inom äldreomsorgen. Flera undersökningar har visat att personalen oftast är mer nöjd med en privat arbetsgivare än att arbeta åt kommun/landsting. Tendensen är också mycket tydlig att brukarna är mer nöjda. Därtill kommer att de privata alltid driver verksamheten mer kostnadseffektivt. Tack vare Lagen om valfrihet som kom 1 januari står vi nu mitt inne i en väldigt spännande utveckling inom äldreomsorgen. Förväntningarna bland äldre att få mer makt är stora. Många, och då framförallt kvinnor, är intresserade av att starta egna företag. Gruset i maskineriet står tyvärr du Jan Lahenkorva och ditt parti för. Ert regeringsalternativ inkluderar vänstern vars hela ideologi bygger på att privata företag är dåliga. När vi läser materialet inför er partikongress stärks bilden. Många motionärer vill, precis som Vänstern, att all äldreomsorg ska drivas av kommuner. Precis som Vänsterpartiet försöker din partistyrelse dra billiga poäng på att företag som bedriver hemtjänst inte ska få gå med vinst. Mycket märkligt ur ett jämställdhetsperspektiv att alla de kvinnliga företagare som startar hemtjänstföretag inte ska få gå med vinst medan de män som, också med kommunala pengar, driver företag som sköter exempevis snöskottning ska få göra vinst. Det är också tråkigt att ni föreslår att Lagen om valfrihet ska avskaffas. Om man inte ger företag rätt att etablera sig och erbjuda till exempel hemtjänst kan ju de äldre heller inte få en verklig valfrihet. Resultatet av er politik blir att ni skrämmer bort kvinnor från att starta företag inom välfärdssektorn. Ni införde på 80-talet en lag som förbjöd privata dagis, lex Pysslingen. När den borgerliga regeringen 9194 avskaffade lex Pysslingen ledde det till en stark expansion av både antalet kvinnliga företagare och av antalet kvinnor som drev företag med anställda. När ni kom tillbaka till makten 1994 föll kvinnornas företagande tillbaka på grund av oklarheter om möjligheterna att driva företag inom välfärdssektorn, som är den enda sektor där kvinnliga företagare är överrepresenterade. Det vore klargörande om du som ombud till S-kongressen kunde klargöra din syn på de här frågorna. Vår uppfattning är rätt klar. Som vi ser det håller nämligen en spännande valfråga på att utkristallisera sig. På ena sidan (V och stora delar av S) står de som tycker att dagens äldreomsorg är bra. De gamla ska inte få välja. Inga privata alternativ oavsett om de ger högre kvalitet till ett lägre pris. Absolut ingen rätt för företag att fritt få etablera sig. Mot det står alliansen där de äldres rätt att själva bestämma är utgångspunkten. Det förutsätter att lagen om valfrihet får vara kvar och att man välkomnar de som vill etablera sig som privata hemtjänstföretag. Frida Persson (C) Anders W Jonsson (C)