Less på LAS?

är inte jag. Här är ytterligare ett inlägg från Arbetarbladet i den till synes eviga debatten.LAS verkar vara den ömmaste av tår, skriver Marina Alfredsson-Bror (C) och Anders W Jonsson (C) i ett svar till Kjell Lindholm, Byggnads avdelning 26 och Olle Ljungbeck. LAS verkar vara den ömmaste av tår. Heligare än evangeliet med tanke på de brösttoner vi möts av när vi kritiserar en mer än 30 år gammal lagstiftning. Att LAS skapar cirkus på våra skolor inför varje höststart är något som varenda förälder känner till. Uppenbart att LAS är viktigare än att behålla samma lärare. Att många av oss som har handikappade eller äldre i vår närhet fått påtagliga bevis för att de behoven hos den som behöver omsorg kommer till korta när LAS sätts i högsätet är ingen nyhet. Att Sverige har och under lång tid har haft en ungdomsarbetslöshet som är högre än de flesta andra länder är välkänt. Vi har inte påstått att LAS är hela förklaringen men att en lag som baseras på att antalet månader hos en arbetsgivare är det viktigaste kriteriet när personalstyrkan inte på något sätt skulle missgynna unga och invandrare är något hårdsmält. Att det finns ett samband mellan turordningsregler och sjukskrivningar visade Mårten Palme i en forskningsrapport 2001. Långtidssjukfrånvaron sjönk i små företag efter införandet av undantag i turordningsreglerna. LAS må ha varit värdefull när den skapades i början av 70-talet men skapar nu mer problem än den löser. Förr eller senare måste vi få en diskussion, utan övertoner, där vi får regler som ökar tryggheten i arbetslivet utan att det ska drabba barn, äldre, handikappade och heller inte bidra till att ung- domar och invandrare missgynnas. Marina Alferdsson-Bror (C) Anders W Jonsson (C)