Annie en förebild

Debatten kring Bodström går vidare. Vissa tror att riksdagsledamoten måste välja. Antingen sitta i kammaren och votera eller vara utkvittad för att träffa väljare. I centerpartiet är Annie Johansson den riksdagsledamot som har högst närvaro vid voteringar. Det är för mig ett bevis på att det inte är antingen eller utan både och. Uppdraget som riksdagsledamot handlar både om att i kammaren fatta beslut om budget och lag samt att möta väljare för att få idéer och förklara sina beslut. Annie lyckas mycket bra med både och. Hon är en av de centerledamöter som har störst genomslag i både nationell och lokal media. Det är från hennes hemlän omvittnat hur mycket tid hon lägger på besök och möten med människor. Hon håller sin blogg uppdaterad och kan själv skriva både debattartiklar, motioner och interpellationer utan att behöva ha någon annan som håller i pennan. Hon har dessutom en mycket klar uppfattning om åt vilket håll hon vill styra politiken. Därtill kan hon fatta beslut, vilket är mycket uppskattat för oss i regeringskansliet som har behov av snabba avstämningar. Jag önskar ibland att vi kunde få öppna jämförelser, inte bara för sjukvård och äldreomsorg, utan även för hur våra riksdagsledamöter väljer att använda sin tid och vilka resultat de uppnår. Skulle vara bra konsumentupplysning inför nomineringar och val.  Bleve jag riksdagsman skulle jag nog be att få ha Annie som min mentor och handledare.