Tar från de sjuka..

Aftonbladet försöker leda i bevis att Alliansregeringen tar från de sjuka och ger till de friska. Min bloggande kollega Mattias Lundbäck " den hälsosamme ekonomisten" beskriver att det är precis tvärtom.