Invandringen är varken eller

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, kom i slutet av förra veckan med en intressant rapport, Invandringen och de offentliga finanserna. Invandringens betydelse för Sverige är en central politisk fråga Sverige. Rapporten ger svar på frågorna kring invandringens ekonomiska betydelse. Efterlängtad kan jag tycka eftersom myterna är många. Framförallt från alla de som inte vill ha det ett öppet Sverige.  Rapporten baserad på en genomgång av internationell och svensk forskning visar att invandringen har liten effekt på de offentliga finanserna. Det rör sig om +- 1% av BNP. Det handlar alltså inte om några 200 miljarder som vissa påstått. Om sysselsättningen hos utrikes födda ligger över 72 blir det en nettointäkt för svenska skattebetalare. Han visar även att det inte finns några belägg för att invandring ger sänkta löner eller sämre möjligheter för infödda att få jobb. Inte heller är invandringen den långsiktiga lösningen på att Sverige kommer att ha brist på människor  i arbetsför ålder. Kortsiktigt är det en lösning men på lång sikt medför en större befolkning ökade utgifter för konsumtion och transfereringar. Slutsatsen blir alltså att ekonomiska argument inte talar mot invandring samt att det finns pengar att hämta i en snabb integrering så att utrikes födda kommer i arbete.