SD blir aldrig vågmästare

Efter varje opinionsundersökning där Sverigedemokraterna hamnar över 4% kommer spekulationer om att SD skulle bli vågmästare.  Det är en omöjlighet. För att vara vågmästare ska man stå mitt emellan vågskålarna för att kunna tippa vågen än åt det ena hållet och än åt de andra. SD befinner sig inte mitt  emellan de två regeringsalternativen, Alliansen och Vänsterkartellen.  De finns inte ens på samma våg utan kravlar omkring i en egen liten burk tillsammans med andra som tycker att muslimerna är det största hotet mot Sverige och de som tycker att judarna är det största hotet eller att det finns någon annan folkgrupp som man kan stampa på. Valet om mindre än ett år kan resultera i att Alliansen får egen majoritet eller att Ohly & Co får egen majoritet. Det tredje alternativet är att ett parti som ej tillhör något av regeringsalternativen SD, Fi, Junilistan eller PP kommer in. Enligt regeringsformen avgår en statsminister (och därmed regeringen) om en majoritet av riksdagens ledamöter röstar emot honom.  Det skulle kanske kunna ske om Fi eller PP kom in. De kan säkert göra upp med vänsterkartellen om att tippa regeringen. Att däremot vänsterkartellen tillsammans med SD skulle rösta bort regeringen måste väl vara rätt långsökt. Alliansregeringen skulle aldrig anpassa sina förslag för att få stöd av SD. Däremot är det väl sannolikt att man söker stöd hos andra partier. Miljöpartiet när det handlar om välfärdsfrågor och socialdemokraterna när det handlar om utrikes och försvarsfrågor. Efter den sista veckans debacle är dessutom sannolikheten mindre att SD överhuvudtaget kommer in. När partiledaren nu avslöjat sin ideologiska hemvist genom att säga att muslimerna (eller var det judarna) är det största hotet mot Sverige sen andra världskriget.  Hans föregångare tyckte ju att judarna var det största hotet mot Sverige mellan första och andra världskriget. Sverigedemokraten i Falkenberg som efter artikeln hoppat av partiet hade rätt bra kommerntarer: "jag har flera vänner som är muslimer" " jag ser inte dem som ett hot mot Sverige" "jag kan inte ställa upp på den där rasismen" "tror att flera nu kommer att lämna partiet".