Ansvarssossar och populistsossar

Inför sossekongressen skildrar flera tidningar  striden mellan vänstersossar (som egentligen är vänsterpartister men som valt sossarna för att kunna ha makt) och högersossar. Det är viktigt att också skära sosselimpan på en annan ledd nämligen de ansvarstagande och populisterna. Den skillnaden framträder bara när partiet befinner sig i opposition. Genom att jämföra sosseoppositionen under Ingvar Carlsson 91-94 och sosseopposition under Mona Sahlin 06- ? blir bilden mycket tydlig. Under åren 91 till 94 drabbades Sverige av en svår ekonomisk kris. Socialdemokraterna under Ingvar Carlsson tog tillsammans med regeringen Bildt ett samhällsansvar och stod bakom många mycket impopulära åtgärder. Idag väljer socialdemokraterna under Mona Sahlin konsekvent den mest populistiska vägen även om den går på tvärs mot den linje man drev i regeringsställning. Hanteringen av FRA och de apatiska flyktingbarnen är bra exempel liksom hur sossar kritiserar regeringens ekonomiska förslag med standardsvaret: För Lite. För Sent! I en artikel på DN debatt beskriver en stark företrädare för den ansvarstagande socialdemokratin, Kjell Olof Feldt,  hur populismen nu härskar i hans parti. Hans beskrivning av hur socialdemokraterna populistiskt kräver förmögenhetsskatten åter för de med mindre förmögenheter bundna i fastigheter men de med miljardförmögenheter ska få slippa. Han beskriver hur fastighetsskatten som socialdemokraterna vill återinföra kommer att drabba 2 procent normalvillor som inte kan betraktas som lyx och vars värde på grund av efterfrågetrycket under senare år stigit långt över vad de som bor där för länge sedan betalt och i dag skulle ha möjligheter att betala. Han tycker att det finns goda skäl för jobbskatteavdraget. Han visar att socialdemokraterna inte alls minskar skillnaden i beskattning mellan pensionärer och arbetande efter som de återinför avdragsrätt för fackföreningsavgift vilket eliminerar effekten av deras sänkning av skatten för pensionärer. Slutligen undrar om det är klokt att likt de populistiska socialdemokraterna föreslår höja marginalskatten i det land som redan har världens högsta marginalskatt.  Nog är skillnaden stor mellan ansvarssossar som Feldt och de populistsossar, Östros och Sahlin som nu härskar.