Osund konkurrens

Kommuner och landsting (för den delen också stat) har en ful ovana att konkurrera ut privata företag genom att med skattepengar i ryggen lämna låga anbud.  Landstinget Gävleborg är indragen i en härva där man låtit den egna företagshälsovården, som årligen får tillskott med skattepengar, konkurrera ut den privata företagshälsovården i Södra Hälsingland. Svenskt Näringslivs regionschef beskriver i en debattartikel den frustration som företagare med rätta känner. Ofta står ord mot ord. Landstingets tjänstemän med sina politiker i ryggen hävdar att de inte konkurrerar osunt medan företagaren tydligt ser att motsatsen gäller. Från och med årsskiftet finns möjlighet för den överkörde företagaren att juridiskt pröva fallet. Efter ett mycket hårt och envist arbete har näringsminster Maud Olofsson lyckats få en lag på plats som ska skydda företagen mot osund konkurrens. Kanske blir landstinget Gävleborg den första som få stå vid skranket.