Svårare möten

Igår gjorde jag ett antal studiebesök i Östersund. Det möte som gav mest var också det svåraste. Jag fick träffa 15 långtidssjukskrivna. Röda korset har ett nätverk för att stötta den gruppen. Tanken var att diskussionen skulle ta en timme och följas av kaffe med dopp. Den tog en timme och femtiofem minuter. Inget kaffe för mig men många gripande berättelser och mycket bra frågor. Det är mycket lättare att bara sitta i regeringskansliet med dagarna fyllda av förhandlingar men det ger så mycket mer att träffa och diskutera med de som vet hur det i själva verket är.  Motivet för alla de stora förändringar som görs inom sjukförsäkringssystemet handlar om att komma bort från det läge vi hade 2006.  Världens friskaste befolkning med världens flesta och längsta sjukskrivningar. 140 nya förtidspensionärer. Det var oerhört många människor som skadades av den mycket dåligt fungerande sjukförsäkringen. Det blir så tydligt när man möter långtidssjukskrivna att även många mår dåligt i den omställningsprocess vi nu är inne i.