Början på bekymmer

De socialdemokratiska valstrategerna har satsat alla pengar på två kort nämligen att Sverige på valdagen ska vara ett land med snabbt stigande arbetslöshet och att oberoende svenska och internationella bedömare ska ha kommit till slutsatsen att den svenska regeringen varit sämre än de flesta andra regeringar i att hantera den djupaste lågkonjunkturen sedan 30 talet. Bekymmersamt då opinionsundersökningar redan visar att svenskarna har ett starkt förtroende för hur regeringen hanterat krisen. Än mer bekymmersamt då till och med den försiktige Anders Borg nu vågar  se ljuset i tunneln och säger att Sverige landat på fötterna samtidigt som han kraftigt reviderar sina prognoser åt det positiva hållet. Bedrövligt bekymmersamt då oberoende bedömare redan i försiktigta ordalag börjar betygssätta regeringens krishantering. Det handlar då inte om IG. Hade kanske varit klokare för sossestrategerna att istället presentera en egen hållbar politik istället för att hoppas på att motståndaren skulle göra självmål.