S hycklar om uranbrytningen

Sitter på tåget och fördriver tiden med att läsa protokoll från riksdagsdebatten om uranbrytning. Rätt roande att se hur det socialdemokratiska hyckleriet framträder i all sin nakenhet. I lokaltidningarna runt om i landet hycklar sosseriksdagsmän nu vidare med likalydande artiklar. Här är den hycklande Raimo Pärssinens bidrag i  Hälsingetidningarna. Fakta i målet är följande Det var under socialdemokraternas tid vid makten som kärnkraften byggts ut så att den idag står för 50% av den svenska elproduktionen. Nuvarande minerallag är framtagen av en socialdemokratisk regering. Enligt den har kommunerna veto om uranbrytning ska ske eller ej. Den aktuella lagstiftningen har många år på nacken och socialdemokraterna har aldrig tagit initiativ för att den ska ändras. Inte ens i opposition har socialdemokraterna lagt någon motion om att lagen skulle ändras.   Maud Olofsson har fått frågan om hon tänker ta initiativ till att stoppa uranbrytningen och svarat nej. Uranbrytning är ingenstans i landet aktuellt och skulle en sådan bli aktuell kommer den att ställas under en omfattande miljöprövning. Regeringen får oavsett alla annan prövning bara ge tillstånd om den aktuella kommunen sagt ja. Mineralprospektering är bra. I allt urberg finns större eller mindre mängder uran. Att därmed förbjuda prospektering där man skulle kunna hitta uran är inte särskilt listigt eftersom det skulle sätta stopp för letandet efter mineraler i en stor del av landet. Trots det påstår sossarna i debatten att
  • Svaret skapar stor oro i landet eftersom Olofsson ställer sig bakom uranbrytning!!!
  • Skapar stor förvåning i den centerrörelse som ej ännu flyttat in till Stureplan???
  • Det är en vändning, ja rent av ett paradigmskifte, i svensk politik.
  • Hon har släppt ansvaret för landsbygdsbefolkningen och tagit ansvar för Stureplansbefolkningen.
  • Hon öppnar för uranbrytning i hela landet.
 Synd att inte fler väljare läser protokollen från riksdagsdebatten.