Motverka fusk

För tre år sedan fick jag klart för mig vilka fuskmöjligheter som förmånen "tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn". Indikationer fanns på att så mycket som 25% var fusk. Andra undersökningar pekade på lägre siffror. Fusket möjliggjordes av att kontrollen var begränsad. Försäkringskassan gjorde stickprovskontroller i efterhand. Ringde upp dagis någon månad senare för att fråga om barnet varit där eller ej den dag föräldern hade begärt föräldrapenning för. Eller ringde upp arbetsgivaren för att kontrollera att föräldern inte jobbat samtidigt som ersättning betalades ut. VAB beskrevs av vissa som ett snabbköp där alla kunde ta det man ville ha och sen betala i en burk vid utgången. Jag tyckte därför inte det var orimligt när förslaget kom att den förälder som ville ha VAB ersättning skulle visa ett intyg att barnet inte varit på dagis eller i skolan den aktuella dagen. Alternativet hade isåfall varit att kräva intyg från arbetsgivaren. Något som inte kändes som ett förstahands alternativ med tanke på att Alliansen lovat att minska regelbördan för företag. Förslaget har nu haft avsedd effekt. Uttaget av VAB dagar har minskat med 4%. Även om de slutgiltiga utvärderingarna inte ligger klara så är obserationstiden nu tillräckligt lång för att man ska kunna vara rätt säker på att det är VAB intygen som haft effekt. 4% av 4 miljarder (kostnader för VAB) är 160 miljoner. Det handlar inte om små belopp. Socialdemokraterna har varit mycket kritiska mot VAB intyg. Frågan debatterades i riksdagen så sent som förra veckan. Den som är mer intresserad kan läsa protokollet, anförande 24 till 30. Antar att de går till val på att avskaffa intygen.  160 miljoner är felräkningspengar när man har en egen sedelpress.