Jag - en kriminell sadist?

Morgonekot berättar idag om en 50 årig man som efter en borreliainfektion dras med kronisk huvudvärk. Han arbetar deltid och har sedan lång tid varit sjukskriven på deltid. Han tvingas nu till arbetsförmedlingen för att gå introduktionskurs. Ingen kan förklara varför. Alla som framträder i sändningen tycker att han borde få fortsätta vara sjukskriven. Jag tycker det är helt rätt att lyfta fram en människa som kommer i kläm. Men det skulle mer intressant om man också släppte fram någon som kunde förklara varför reglerna ändras. För den som inte är insatt i sjukförsäkringssystemet framstår det efter att ha lyssnat på 30 sekunder morgoneko som att det måste vara ett kriminellt gäng av sadister som skapat de nya reglerna. Jag har varit med under resan och är varken kriminell eller sadist. De sjukförsäkringsregler som gällde under socialdemokraternas tid vid makten ledde till att Sverige, med världens friskaste befolkning, hade världens flesta och längsta sjukskrivningar. För att få ner antalet sjukskrivna infördes en regel som i princip innebar att individen efter 12 månaders sjukskrivning förtidspensionerades. Hösten 2006 förtidspensionerades 140 människor per dag varav 10 var yngre än 25år. En av många förändringar är att Sverige nu, i likhet med alla andra länder, har en sjukförsäkring med ett begränsat antal sjukdagar. Sverige är ett av de länder som har flest antal sjukdagar. Det är möjligt att vara sjukskriven 2,5 år. Längre tid kan i undantagsfall beviljas den som ex vis lider av cancer eller väntar på hjärttransplantation. Med de nya reglerna ska den sjukskrivne inte behöva vänta 2,5 år på att få hjälp. Idag är sjukskrivningarna betydligt kortare. Det finns dock en stor grupp sjukskrivna som under de gamla reglerna fått gå i åratal utan hjälp att komma tillbaka. Från och med januari görs en stor satsning för att hjälpa dessa tillbaka. Arbetsförmedlingen har fått ansvaret. Att ansvaret går över från Försäkringskassa till Arbetsförmedlingen är att den senare har betydligt större erfarenhet i att hitta arbeten anpassade efter människor som inte har full arbetskapacitet. De som går till Arbetsförmedlingen kommer att erbjudas ett introduktionsprogram. Syftet är att ta reda på vad individen har för möjligheter och därefter få aktiv arbetslivsinriktad rehabilitering. Aktiv rehabilitering är bättre än passiv sjukskrivning. För den man som beskrivs i inslaget kan jag se fyra möjligheter.
  • Han kan med hjälp från Arbetsförmedlingen gå tillbaka till sitt jobb på heltid.
  • Han fortsätter sitt jobb på deltid och får annan sysselsättning på deltid.
  • Han får hjälp att hitta ett nytt jobb där han kan arbeta heltid.
  • Han bedöms ha en stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan och beviljas deltids förtidspension (sjukersättning). Den kan han bryta om läget förbättras.
 Jag är helt övertygad om att betydligt fler kommer att bli hjälpta med de nya reglerna än med de gamla där ledorden var passiv sjukskrivning utan hjälp tillbaka men har också stor förståelse att det finns många långtidssjukskrivna som mitt i omläggningen känner en stor oro.